Η χλωρίδα της Ερίσου

Ermis

Τίτλος

Η χλωρίδα της Ερίσου

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/936
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή της Ερίσου στο βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς.
Λέξη-κλειδί: Έρισος
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Βόρεια Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Τίτλος: Η χλωρίδα της Ερίσου
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή της Ερίσου στο βόρειο τμήμα της Κεφαλονιάς.


Κατεβάστε το αρχείο: Έρρισος.pdf