Η χλωρίδα της περιοχής Μιχάτα-Πανοχώρι

Ermis

Title

Η χλωρίδα της περιοχής Μιχάτα-Πανοχώρι

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2019
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/934
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή Μιχάτα-Πανοχώρι.
Λέξη-κλειδί: Μιχάτα
Λέξη-κλειδί: Πανοχώρι
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα Κεφαλονιάς
Τίτλος: Η χλωρίδα της περιοχής Μιχάτα-Πανοχώρι
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από την περιοχή Μιχάτα-Πανοχώρι.


Download file: Μιχάτα.pdf