Η χλωρίδα του Αίνου

Ermis

Title

Η χλωρίδα του Αίνου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/938
Περιγραφή: Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από τον Εθνικό Δρυμό Αίνου στην Κεφαλονιά.
Λέξη-κλειδί: Αίνος
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Αίνου
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Λέξη-κλειδί: κεφαλληνιακή ελάτη
Τίτλος: Η χλωρίδα του Αίνου
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Φωτογραφικό υλικό και κατάταξη ειδών από τον Εθνικό Δρυμό Αίνου στην Κεφαλονιά.


Download file: Αίνος.pdf