Η χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας της επιστήμης του στρατηγικού μάνατζμεντ στην διαχείριση / διοίκηση προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Η χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας της επιστήμης του στρατηγικού μάνατζμεντ στην διαχείριση / διοίκηση προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Κλάσης - Μόρφης, Ι
Έτος έκδοσης: 2008
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1541
Περιγραφή: Περίληψη εργασίας η οποία βασιζόμενη στη μεθοδολογία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, προτείνει κατευθύνσεις και μεθόδους εργασίας που θα συμβάλλουν στην υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής στους κατοίκους και στους επισκέπτες του Δήμου Λαγανά, οικονομικής απόδοσης και τεχνικής αποτελεσματικότητας των οικονομικών πόρων στη λειτουργία του, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των δημοτών του, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Αειφορία
Λέξη-κλειδί: Βιωσιμότητα
Τίτλος: Η χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας της επιστήμης του στρατηγικού μάνατζμεντ στην διαχείριση / διοίκηση προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Περίληψη εργασίας η οποία βασιζόμενη στη μεθοδολογία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, προτείνει κατευθύνσεις και μεθόδους εργασίας που θα συμβάλλουν στην υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο θα εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής στους κατοίκους και στους επισκέπτες του Δήμου Λαγανά, οικονομικής απόδοσης και τεχνικής αποτελεσματικότητας των οικονομικών πόρων στη λειτουργία του, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των δημοτών του, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.11_49_Kladis-Morfis_aiforos_anaptiksi_Laganas_2008.pdf