Θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Title

Θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1469
Περιγραφή: Πληροφορίες σχετικά με την θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Η Θαλάσσια Χλωρίδα και Πανίδα που εξαπλώνεται από τα ρηχότερα μέχρι και τα βαθύτερα σημεία του βυθού στο Ε.Θ.Π.Ζ. χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία μορφών ζωής, χρωμάτων και σχημάτων (>170 είδη χλωρίδας, >300 είδη πανίδας). Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συνιστά μία σταθερή προτεραιότητα για το Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Πανίδα
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Λέξη-κλειδί: Leaflet
Τίτλος: Θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Learning Object


Πληροφορίες σχετικά με την θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Η Θαλάσσια Χλωρίδα και Πανίδα που εξαπλώνεται από τα ρηχότερα μέχρι και τα βαθύτερα σημεία του βυθού στο Ε.Θ.Π.Ζ. χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία μορφών ζωής, χρωμάτων και σχημάτων (>170 είδη χλωρίδας, >300 είδη πανίδας). Η προστασία και η ορθολογική διαχείριση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συνιστά μία σταθερή προτεραιότητα για το Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.


Download file: THALASSIA XLWRIDA & PANIDA_NMPZ_2014_GREEK.pdf