Κατάλληλος τεχνητός φωτισμός τουριστικών καταλυμάτων και περιβάλλοντος χώρου αυτών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για την προστασία των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta

Ermis

Title

Κατάλληλος τεχνητός φωτισμός τουριστικών καταλυμάτων και περιβάλλοντος χώρου αυτών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για την προστασία των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Σούλης, Π
Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1528
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία σχετικά με τον τεχνητό φωτισμό των τουριστικών καταλυμάτων και του περιβάλλοντος χώρου σε παραλίες ωοτοκιάς του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Παραλίες ωοτοκίας
Λέξη-κλειδί: Caretta caretta
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Τίτλος: Κατάλληλος τεχνητός φωτισμός τουριστικών καταλυμάτων και περιβάλλοντος χώρου αυτών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για την προστασία των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta
Τύπος περιεχομένου: Thesis


Διπλωματική εργασία σχετικά με τον τεχνητό φωτισμό των τουριστικών καταλυμάτων και του περιβάλλοντος χώρου σε παραλίες ωοτοκιάς του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.


Download file: Sin 5.22_74_PETROS SOULIS_ texnitos fotismos NMPZ_DIPLOMATIKI ERGASIA_2014.pdf