Κατάλογος καινοτομιών σε όλα τα στάδια παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου.

Ermis

Τίτλος

Κατάλογος καινοτομιών σε όλα τα στάδια παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου.

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2011
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1159
Περιγραφή: Ο παρόν κατάλογος, για την δημιουργία του οποίου συνεργάστηκαν επιστημονικά ιδρύματα τεσσάρων χωρών (Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας, Μάλτας), επικεντρώνεται στις καινοτομίες που έχουν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλυσίδας παραγωγής βιολογικών ελαιολάδου. Βασίζεται στην απογραφή & μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας στο πεδίο της αλυσίδας παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου καθώς και στην ανάλυση των προβλημάτων του τομέα και των αναγκών για καινοτομία.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Τίτλος: Κατάλογος καινοτομιών σε όλα τα στάδια παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου.
Τύπος περιεχομένου: Other

Ο παρόν κατάλογος, για την δημιουργία του οποίου συνεργάστηκαν επιστημονικά ιδρύματα τεσσάρων χωρών (Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας, Μάλτας), επικεντρώνεται στις καινοτομίες που έχουν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλυσίδας παραγωγής βιολογικών ελαιολάδου. Βασίζεται στην απογραφή & μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας στο πεδίο της αλυσίδας παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου καθώς και στην ανάλυση των προβλημάτων του τομέα και των αναγκών για καινοτομία.


Κατεβάστε το αρχείο: greek side.pdf