Κατάλογος φυτικών ειδών της Κεφαλονιάς

Ermis

Τίτλος

Κατάλογος φυτικών ειδών της Κεφαλονιάς

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/959
Περιγραφή: Κατάλογος φυτικών ειδών και μέρη που απαντώνται στην Κεφαλονιά.
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Τίτλος: Κατάλογος φυτικών ειδών της Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Κατάλογος φυτικών ειδών και μέρη που απαντώνται στην Κεφαλονιά.


Κατεβάστε το αρχείο: ΒΔ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.xlsx