Καταγραφή και αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας στον Υγρότοπο Κερίου

Ermis

Title

Καταγραφή και αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας στον Υγρότοπο Κερίου

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ζόγκαρης, Σταμάτης
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1249
Περιγραφή: Η παρούσα έρευνα αφορά την πρώτη προσπάθεια ιχθυολογικής ανασκόπησης (εκτίμηση της ιχθυοπανίδας) του Υγροτόπου Κερίου, στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου στον οποίο και παρατηρήθηκε ένας ιδιόμορφος γωβιός του γένους Knipowitschia στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του του προγράμματος NAT-PRO σκοπός του οποίου είναι η καταγραφή της κατάστασης των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού της Ζακύνθου, να διερευνηθεί πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ιχθυοπανίδα
Λέξη-κλειδί: Υγρότοπος
Τίτλος: Καταγραφή και αξιολόγηση της ιχθυοπανίδας στον Υγρότοπο Κερίου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Η παρούσα έρευνα αφορά την πρώτη προσπάθεια ιχθυολογικής ανασκόπησης (εκτίμηση της ιχθυοπανίδας) του Υγροτόπου Κερίου, στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου στον οποίο και παρατηρήθηκε ένας ιδιόμορφος γωβιός του γένους Knipowitschia στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του του προγράμματος NAT-PRO σκοπός του οποίου είναι η καταγραφή της κατάστασης των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού της Ζακύνθου, να διερευνηθεί πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους.


Download file: NAT-PRO_ΦΑΣΗ Β_ Ιχθυοπανίδα.pdf