Καταγραφή της χλωρίδας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και βίο-παρακολούθηση των αποκλειστικά ενδημικών φυτικών taxa της Ζακύνθου

Ermis

Title

Καταγραφή της χλωρίδας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και βίο-παρακολούθηση των αποκλειστικά ενδημικών φυτικών taxa της Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Βαλλή, Α
Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1523
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία με σκοπό την καταγραφή της χλωρίδας της Ζακύνθου και συγκεκριμένα των περιοχών που απαρτίζουν το Ε.Θ.Π.Ζ, με τη συλλογή φυτικών δειγμάτων από κάθε τύπο οικοτόπου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε βίο-παρακολούθηση ενδημικών φυτικών taxa, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση διατήρησής τους με τη χρήση των κριτηρίων της IUCN (2012).
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Τίτλος: Καταγραφή της χλωρίδας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και βίο-παρακολούθηση των αποκλειστικά ενδημικών φυτικών taxa της Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Thesis


Διπλωματική εργασία με σκοπό την καταγραφή της χλωρίδας της Ζακύνθου και συγκεκριμένα των περιοχών που απαρτίζουν το Ε.Θ.Π.Ζ, με τη συλλογή φυτικών δειγμάτων από κάθε τύπο οικοτόπου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε βίο-παρακολούθηση ενδημικών φυτικών taxa, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση διατήρησής τους με τη χρήση των κριτηρίων της IUCN (2012).


Download file: Sin 5.17_65_Nimertis_Valli_Anna_xlorida NMPZ_ metaptyxiako 2013.pdf