Κατασκευή χαρτών μακροσεισμικών αποτελεσμάτων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Ermis

Title

Κατασκευή χαρτών μακροσεισμικών αποτελεσμάτων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2007
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1007
Περιγραφή: Εργασία με σκοπό την επεξεργασία μακροσεισμικών δεδομένων των εντάσεων της Ελλάδας τη χρονική περίοδο 1953-2004, των Κεσκιλίδη Αλέξανδρου, Παπούλια Μαρία (2007)
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: μακροσεισμικά δεδομένα
Τίτλος: Κατασκευή χαρτών μακροσεισμικών αποτελεσμάτων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Εργασία με σκοπό την επεξεργασία μακροσεισμικών δεδομένων των εντάσεων της Ελλάδας τη χρονική περίοδο 1953-2004, των Κεσκιλίδη Αλέξανδρου, Παπούλια Μαρία (2007)


Download file: Κεσκιλίδης Α. & Παπούλια Μ., 2007.pdf