Κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή βιολογικού ελαιολαδου

Ermis

Title

Κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή βιολογικού ελαιολαδου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2011
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1546
Περιγραφή: Μελέτη με στόχο να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την βιολογική ελαιοκαλλιέργεια.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ελαιόλαδο
Τίτλος: Κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή βιολογικού ελαιολαδου
Τύπος περιεχομένου: Technical Report

Μελέτη με στόχο να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την βιολογική ελαιοκαλλιέργεια.


Download file: Biolmed_guidelines_olivecultivation.pdf