Κεφαλληνία

Ermis

Τίτλος

Κεφαλληνία

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 1978
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1030
Περιγραφή: Εδαφολογικές, γεωβοτανικές και υδρογεωλογικές έρευνες για το νησί της Κεφαλονιάς.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Κεφαλληνία
Εναλλακτικός Τίτλος: Δι' ένα καλλίτερον μέλλον
Τύπος περιεχομένου: Book

Εδαφολογικές, γεωβοτανικές και υδρογεωλογικές έρευνες για το νησί της Κεφαλονιάς.


Κατεβάστε το αρχείο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ_ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1978.pdf