Κεφαλονιά: βάση δεδομένων χλωρίδας

Ermis

Τίτλος

Κεφαλονιά: βάση δεδομένων χλωρίδας

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/958
Περιγραφή: Βάση δεδομένων για όλα τα φυτικά είδη που απαντώνται στην Κεφαλονιά.
Λέξη-κλειδί: χλωρίδας Κεφαλονιάς
Τίτλος: Κεφαλονιά: βάση δεδομένων χλωρίδας
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Βάση δεδομένων για όλα τα φυτικά είδη που απαντώνται στην Κεφαλονιά.


Κατεβάστε το αρχείο: ΒΔ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ME FLORA IONICA.xlsx