Κυτταρολογική μελέτη ενδημικών και σπάνιων φυτών στην Κεφαλονιά

Ermis

Τίτλος

Κυτταρολογική μελέτη ενδημικών και σπάνιων φυτών στην Κεφαλονιά

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1060
Περιγραφή: Μεταπτυχιακή εργασία της Σ. Σαμαροπούλου σχετικά με κυτταρολογικές μελέτες που έγιναν σε δώδεκα ενδημικά και σπάνια taxa της Κεφαλονιάς.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ενδημικά φυτά
Λέξη-κλειδί: Σπάνια φυτά
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Κυτταρολογική μελέτη ενδημικών και σπάνιων φυτών στην Κεφαλονιά
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Μεταπτυχιακή εργασία της Σ. Σαμαροπούλου σχετικά με κυτταρολογικές μελέτες που έγιναν σε δώδεκα ενδημικά και σπάνια taxa της Κεφαλονιάς.


Κατεβάστε το αρχείο: Samaropoulou(bio).pdf