Λίστα ερπετών Κεφαλονιάς

Ermis

Title

Λίστα ερπετών Κεφαλονιάς

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/987
Περιγραφή: Αναλυτική λίστα των διαφόρων ειδών ερπετών που συναντώνται στη Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Ερπετά
Τίτλος: Λίστα ερπετών Κεφαλονιάς
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Αναλυτική λίστα των διαφόρων ειδών ερπετών που συναντώνται στη Κεφαλονιά


Download file: ΒΔ ΕΡΠΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ_ΙΘΑΚΗΣ.xlsx