Λεπτομερής μελέτη των κλαστικών αποθέσεων στα νησιά του Ιονίου Πελάγους, η σχέση τους με την Ιόνια λεκάνη προχώρας και την λεκάνη προχώρας της Πίνδου. Η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη πεδίων υδρογονανθράκων στην Απούλια πλατφόρμα

Ermis

Title

Λεπτομερής μελέτη των κλαστικών αποθέσεων στα νησιά του Ιονίου Πελάγους, η σχέση τους με την Ιόνια λεκάνη προχώρας και την λεκάνη προχώρας της Πίνδου. Η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη πεδίων υδρογονανθράκων στην Απούλια πλατφόρμα

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1101
Περιγραφή: Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές αποθέσεις που δημιουργήθηκαν από τη δράση της Ιόνιας επώθησης στις Εξωτερικές Ελληνίδες, του Παναγιώτη Τσερολα.
Γλώσσα: en
Λέξη-κλειδί: Απούλια πλατφόρμα
Λέξη-κλειδί: Ιόνια Νησία
Λέξη-κλειδί: Κλαστικές αποθέσεις
Λέξη-κλειδί: Πίνδος
Τίτλος: Λεπτομερής μελέτη των κλαστικών αποθέσεων στα νησιά του Ιονίου Πελάγους, η σχέση τους με την Ιόνια λεκάνη προχώρας και την λεκάνη προχώρας της Πίνδου. Η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη πεδίων υδρογονανθράκων στην Απούλια πλατφόρμα
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές αποθέσεις που δημιουργήθηκαν από τη δράση της Ιόνιας επώθησης στις Εξωτερικές Ελληνίδες, του Παναγιώτη Τσερολα.


Download file: Tserolas_Dissertation.pdf