Λευκάδα – Μεταπτυχιακή διατριβή

Ermis

Τίτλος

Λευκάδα - Μεταπτυχιακή διατριβή

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2009
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1191
Περιγραφή: *UNKNOWN DATE* Μελέτη σχετικά με τη σχέση φυτών και οικοτόπων καθώς και διαμόρφωση προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την χλωρίδα της νήσου Λευκάδας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Λευκάδα
Λέξη-κλειδί: Ιόνια Νησιά
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Λευκάδα - Μεταπτυχιακή διατριβή
Τύπος περιεχομένου: Thesis

*UNKNOWN DATE* Μελέτη σχετικά με τη σχέση φυτών και οικοτόπων καθώς και διαμόρφωση προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την χλωρίδα της νήσου Λευκάδας.


Κατεβάστε το αρχείο: LEFKADA_Trigkou.pdf