Μέθοδοι και σχεδιασμός αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων και τοπίου μετά από φυσικές καταστροφές ή άλλες επεμβάσεις

Ermis

Title

Μέθοδοι και σχεδιασμός αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων και τοπίου μετά από φυσικές καταστροφές ή άλλες επεμβάσεις

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1034
Περιγραφή: Πληροφορίες για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων μετά από διατάραξή του από πυρκαγιές ή/και εξορυκτικές δραστηριότητες, των Δρ. Γεωργίου Καρέτσου, Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλου, Ευαγγελία Τσάρτσου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Δασικά οικοσυστήματα
Λέξη-κλειδί: Φυσικές καταστροφές
Τίτλος: Μέθοδοι και σχεδιασμός αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων και τοπίου μετά από φυσικές καταστροφές ή άλλες επεμβάσεις
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Πληροφορίες για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων μετά από διατάραξή του από πυρκαγιές ή/και εξορυκτικές δραστηριότητες, των Δρ. Γεωργίου Καρέτσου, Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλου, Ευαγγελία Τσάρτσου.


Download file: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.pdf