Μελέτη Αξιολόγησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας των δασικών/χερσαίων οικοσυστημάτων στις περιοχές μελέτης του προγράμματος ΝΑΤ-PRO

Ermis

Title

Μελέτη Αξιολόγησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας των δασικών/χερσαίων οικοσυστημάτων στις περιοχές μελέτης του προγράμματος ΝΑΤ-PRO

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2012-10
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1151
Περιγραφή: Μελέτη αξιολόγησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας στα πλαίσια του προγράμματος ΝΑΤ-PRO “Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters” το οποίο υλοποιήθηκε σε περιοχές του Ευρωπαϊκού δικτύου «Natura 2000» οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές, με στόχο την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των περιοχών αυτών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης και της ενθάρρυνσηςτης πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Λέξη-κλειδί: Natura 2000
Τίτλος: Μελέτη Αξιολόγησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας των δασικών/χερσαίων οικοσυστημάτων στις περιοχές μελέτης του προγράμματος ΝΑΤ-PRO
Τύπος περιεχομένου: Other

Μελέτη αξιολόγησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας στα πλαίσια του προγράμματος ΝΑΤ-PRO “Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters” το οποίο υλοποιήθηκε σε περιοχές του Ευρωπαϊκού δικτύου «Natura 2000» οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές, με στόχο την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη των περιοχών αυτών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης και της ενθάρρυνσηςτης πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής.


Download file: Deliverable 1_NAT-PRO A' Fasi -Parartimata.pdf