Μελέτη για την ανάπτυξη και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην ορεινή Ζάκυνθο

Ermis

Title

Μελέτη για την ανάπτυξη και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην ορεινή Ζάκυνθο

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1161
Περιγραφή: Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: - Περιγραφή της υφιστάμενης τουριστικής κατάστασης. - Ανάλυση και αξιολόγηση των τουριστικών δυνατοτήτων για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE - Στρατηγικές για την υλοποίηση σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης της ορεινής Ζακύνθου και των δυτικών ακτών της. - Παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Πυρκαγιές
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Τίτλος: Μελέτη για την ανάπτυξη και προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην ορεινή Ζάκυνθο
Τύπος περιεχομένου: Other

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: - Περιγραφή της υφιστάμενης τουριστικής κατάστασης. - Ανάλυση και αξιολόγηση των τουριστικών δυνατοτήτων για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE - Στρατηγικές για την υλοποίηση σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης της ορεινής Ζακύνθου και των δυτικών ακτών της. - Παρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου.


Download file: Μελέτη Οικοτουρισμού_παραδοτεο_6_1_f.pdf