Μελέτη για την αντιδιαβρωτική και αντιπυρική προστασία των οικοσυστημάτων του Σκοπού και των Σεκανίων – Ζακύνθου.

Ermis

Τίτλος

Μελέτη για την αντιδιαβρωτική και αντιπυρική προστασία των οικοσυστημάτων του Σκοπού και των Σεκανίων - Ζακύνθου.

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2016
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1160
Περιγραφή: Στα μεσογειακά οικοσυστήματα οι πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των ειδών, άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για εξάλειψη των πυρκαγιών. Μπορούμε όμως να αποτρέψουμε τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, που δεν επιτρέπουν στα οικοσυστήματα την ταχεία φυσική αποκατάσταση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων διαβρωτικών φαινομένων, υποβάθμιση των εδαφών και ερημοποίηση. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται εκτίμηση κινδύνου εδαφικής διάβρωσης και αλλοίωσης της παραλίας των Σεκανίων από διαβρωτικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, προτείνονται μέτρα για την μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή των Σεκανίων, και παρατίθενται σενάρία εξάπλωσής της, για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Τέλος, η παρούσα μελέτη συμβάλλει προς την κατεύθυνση του κύριου στόχου διαχείρισης των Σεκανίων, που δεν είναι άλλος παρά η προστασία και διασφάλιση των οικολογικών διεργασιών σε έναν από τους σημαντικότερους βιότοπουςτης Μεσογείου, για την αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Πυρκαγιές
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Τίτλος: Μελέτη για την αντιδιαβρωτική και αντιπυρική προστασία των οικοσυστημάτων του Σκοπού και των Σεκανίων - Ζακύνθου.
Τύπος περιεχομένου: Other

Στα μεσογειακά οικοσυστήματα οι πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των ειδών, άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για εξάλειψη των πυρκαγιών. Μπορούμε όμως να αποτρέψουμε τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, που δεν επιτρέπουν στα οικοσυστήματα την ταχεία φυσική αποκατάσταση, με αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων διαβρωτικών φαινομένων, υποβάθμιση των εδαφών και ερημοποίηση. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται εκτίμηση κινδύνου εδαφικής διάβρωσης και αλλοίωσης της παραλίας των Σεκανίων από διαβρωτικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, προτείνονται μέτρα για την μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή των Σεκανίων, και παρατίθενται σενάρία εξάπλωσής της, για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Τέλος, η παρούσα μελέτη συμβάλλει προς την κατεύθυνση του κύριου στόχου διαχείρισης των Σεκανίων, που δεν είναι άλλος παρά η προστασία και διασφάλιση των οικολογικών διεργασιών σε έναν από τους σημαντικότερους βιότοπουςτης Μεσογείου, για την αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.


Κατεβάστε το αρχείο: Μελέτη_Σεκάνια_tel_pdf.pdf