Μελέτη διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλληνίας

Ermis

Τίτλος

Μελέτη διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλληνίας

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 1986
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1038
Περιγραφή: Μελέτη για την διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου με στόχο την προστασία της χλωρίδας και της άγριας πανίδας σε συνδυασμό με βελτιωτικές παραμέτρους που μπορούν να επιτευχθούν.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Μελέτη διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλληνίας
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Μελέτη για την διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου με στόχο την προστασία της χλωρίδας και της άγριας πανίδας σε συνδυασμό με βελτιωτικές παραμέτρους που μπορούν να επιτευχθούν.


Κατεβάστε το αρχείο: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Δ. ΑΙΝΟΥ 1986.pdf