Μελέτη διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλληνίας

Ermis

Title

Μελέτη διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλληνίας

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 1986
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1038
Περιγραφή: Μελέτη για την διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου με στόχο την προστασία της χλωρίδας και της άγριας πανίδας σε συνδυασμό με βελτιωτικές παραμέτρους που μπορούν να επιτευχθούν.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Μελέτη διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλληνίας
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Μελέτη για την διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου με στόχο την προστασία της χλωρίδας και της άγριας πανίδας σε συνδυασμό με βελτιωτικές παραμέτρους που μπορούν να επιτευχθούν.


Download file: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Δ. ΑΙΝΟΥ 1986.pdf