Μελέτη εφαρμογής για την καταγραφή, ανάδειξη και σήμανση οικοδιαδρομών στην ορεινή και δυτική Ζάκυνθο.

Ermis

Τίτλος

Μελέτη εφαρμογής για την καταγραφή, ανάδειξη και σήμανση οικοδιαδρομών στην ορεινή και δυτική Ζάκυνθο.

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1162
Περιγραφή: Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: - Γενικά στοιχεία για τον περιπατητικό τουρισμό, το περιβάλλον, τις διαδρομές τα μονοπάτια και την κατάσταση στην Ελλάδα. - Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής και σήμανσης διαδρομών, προτεινόμενησήμανση. - Στοιχεία για τον οικοτουρισμό στη Ζάκυνθο, περιγραφή προτεινόμενων περιπατητικών διαδρομών, διαδρομών ΑΜΕΑ και ποδηλατικών διαδρομών.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Οικοτουρισμός
Λέξη-κλειδί: Οικοδιαδρομές
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Τίτλος: Μελέτη εφαρμογής για την καταγραφή, ανάδειξη και σήμανση οικοδιαδρομών στην ορεινή και δυτική Ζάκυνθο.
Τύπος περιεχομένου: Other

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: - Γενικά στοιχεία για τον περιπατητικό τουρισμό, το περιβάλλον, τις διαδρομές τα μονοπάτια και την κατάσταση στην Ελλάδα. - Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής και σήμανσης διαδρομών, προτεινόμενησήμανση. - Στοιχεία για τον οικοτουρισμό στη Ζάκυνθο, περιγραφή προτεινόμενων περιπατητικών διαδρομών, διαδρομών ΑΜΕΑ και ποδηλατικών διαδρομών.


Κατεβάστε το αρχείο: Paradoteo_6.2._monopatia.pdf