Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (Από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)

Ermis

Τίτλος

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (Από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2018-03
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1444
Περιγραφή: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (Από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)
Γλώσσα: el
Τίτλος: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (Από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (Από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)


Κατεβάστε το αρχείο: 3_FOTO.pdf