Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)

Ermis

Title

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2018-03
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1426
Περιγραφή: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)
Γλώσσα: el
Τίτλος: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας) και απαγωγού επεξεργασίας λυμάτων (από τις Ε.Ε.Λ. προς το ακρωτήρι Γυράπετρας)


Download file: 1_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf