Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό)

Ermis

Title

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού - οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2017-06
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1447
Περιγραφή: Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό).
Γλώσσα: el
Τίτλος: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού - οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό)

Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό).


Download file: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λευκάδας.pdf