Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για την αποκατάσταση, προστασία και οικοτουριστική ανάπτυξη της ορεινής Ζακύνθου

Ermis

Title

Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για την αποκατάσταση, προστασία και οικοτουριστική ανάπτυξη της ορεινής Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1163
Περιγραφή: Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την αποκατάσταση, προστασία και οικοτουριστική ανάπτυξη της ορεινής Ζακύνθου (περιοχές Natura). Γι αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιήθηκε συλλογή και αποτύπωση των δεδομένων που αφορούν την περιοχή μελέτης καθώς και η καταγραφή των επιπτώσεων από την άσκηση των διαφόρων δραστηριοτήτων με έμφαση στις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ώστε να αναγνωριστούν οι βασικοί περιορισμοί αλλά και οι δυνατότητες για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Οικοτουρισμός
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Τίτλος: Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για την αποκατάσταση, προστασία και οικοτουριστική ανάπτυξη της ορεινής Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Other

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για την αποκατάσταση, προστασία και οικοτουριστική ανάπτυξη της ορεινής Ζακύνθου (περιοχές Natura). Γι αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιήθηκε συλλογή και αποτύπωση των δεδομένων που αφορούν την περιοχή μελέτης καθώς και η καταγραφή των επιπτώσεων από την άσκηση των διαφόρων δραστηριοτήτων με έμφαση στις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ώστε να αναγνωριστούν οι βασικοί περιορισμοί αλλά και οι δυνατότητες για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.


Download file: ΜΕΛΕΤΗ 10-02-FINAL.pdf