Μεταβολές στο τοπίο του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου κατά την περίοδο 1945-2000

Ermis

Title

Μεταβολές στο τοπίο του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου κατά την περίοδο 1945-2000

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Βαρδακαστάνης, Δ
Έτος έκδοσης: 2007
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1537
Περιγραφή: Περίληψη εργασίας με στόχο την εξέταση των μεταβολών των χαρακτηριστικών του τοπίου στην χερσαία περιοχή του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και της περιφερειακής του ζώνης κατά την χρονική περίοδο 1945-2000 καθώς και τον συσχετισμό τους με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Ζακύνθου σε αυτή την περίοδο.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Οικολογία τοπίου
Τίτλος: Μεταβολές στο τοπίο του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου κατά την περίοδο 1945-2000
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Περίληψη εργασίας με στόχο την εξέταση των μεταβολών των χαρακτηριστικών του τοπίου στην χερσαία περιοχή του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και της περιφερειακής του ζώνης κατά την χρονική περίοδο 1945-2000 καθώς και τον συσχετισμό τους με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Ζακύνθου σε αυτή την περίοδο.


Download file: Sin 5.8_44_Bardakastanis_NMPZ_metavoles_topia_2007.pdf