Νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας, ο ρόλος τους στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, μελέτη περίπτωσης: Αλυκές Κατασταρίου, Ζάκυνθος

Ermis

Title

Νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας, ο ρόλος τους στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, μελέτη περίπτωσης: Αλυκές Κατασταρίου, Ζάκυνθος

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2010
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1201
Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων όπου παρατίθενται προτάσεις για την προστασία, αξιοποίηση και οικοτουριστική ανάπτυξη του υγρότοπου των Αλυκών, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιπτώσεις υγροτόπων.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Νησιωτικοί υγρότοποι
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Αλυκές
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας, ο ρόλος τους στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, μελέτη περίπτωσης: Αλυκές Κατασταρίου, Ζάκυνθος
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Πτυχιακή εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων όπου παρατίθενται προτάσεις για την προστασία, αξιοποίηση και οικοτουριστική ανάπτυξη του υγρότοπου των Αλυκών, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιπτώσεις υγροτόπων.


Download file: Final Moshous.pdf