Νυχτερίδες σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου.

Ermis

Τίτλος

Νυχτερίδες σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου.

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Παπαδάτου, Έλενα
Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1152
Περιγραφή: Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε η επίδραση της φωτιάς στην αφθονία καιτην ποικιλότητα των νυχτερίδων.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χειρόπτερα
Λέξη-κλειδί: Νυχτερίδες
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Νυχτερίδες σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου.
Τύπος περιεχομένου: Other

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε η επίδραση της φωτιάς στην αφθονία καιτην ποικιλότητα των νυχτερίδων.


Κατεβάστε το αρχείο: Bats Report.pdf