Οικολογικός απολογισμός των πυρκαγιών Ιουλίου – Αυγούστου 2009 στη Ζάκυνθο: Γενικά στοιχεία, επιπτώσεις, προτάσεις

Ermis

Title

Οικολογικός απολογισμός των πυρκαγιών Ιουλίου - Αυγούστου 2009 στη Ζάκυνθο: Γενικά στοιχεία, επιπτώσεις, προτάσεις

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2009
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1190
Περιγραφή: Αναφορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών», το οποίο εκπονείται από το WWF Ελλάς, με στόχο την συνολική καταγραφή και αποτίμηση των πυρκαγιών στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά των περιοχών που επλήγησαν και τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, η αναφορά καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντός.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: WWF Ελλάς
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Τίτλος: Οικολογικός απολογισμός των πυρκαγιών Ιουλίου - Αυγούστου 2009 στη Ζάκυνθο: Γενικά στοιχεία, επιπτώσεις, προτάσεις
Τύπος περιεχομένου: Other

Αναφορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μέλλον των Δασών», το οποίο εκπονείται από το WWF Ελλάς, με στόχο την συνολική καταγραφή και αποτίμηση των πυρκαγιών στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά των περιοχών που επλήγησαν και τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, η αναφορά καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντός.


Download file: apologismos-zakynthos09.pdf