Οικονομοτεχνική μελέτη μονάδας κομποστοποίησης βιολογικής ιλύος στη Ζάκυνθο

Ermis

Title

Οικονομοτεχνική μελέτη μονάδας κομποστοποίησης βιολογικής ιλύος στη Ζάκυνθο

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Κολοκοτσά, Α
Έτος έκδοσης: 2007
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1536
Περιγραφή: Περίληψη εργασίας με στόχο τη διερεύνηση της δημιουργίας εργοστασίου κομποστοποίησης της παραγόμενης ιλύος με παράλληλη χρήση των οργανικών υλικών που παράγονται κατά την ανθρώπινη δραστηριότητα στην Ζάκυνθο.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κομποστοποίηση
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: ΧΥΤΑ
Τίτλος: Οικονομοτεχνική μελέτη μονάδας κομποστοποίησης βιολογικής ιλύος στη Ζάκυνθο
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Περίληψη εργασίας με στόχο τη διερεύνηση της δημιουργίας εργοστασίου κομποστοποίησης της παραγόμενης ιλύος με παράλληλη χρήση των οργανικών υλικών που παράγονται κατά την ανθρώπινη δραστηριότητα στην Ζάκυνθο.


Download file: Sin 5.7_43_Kolokotsa_kompostopiisi_2007.pdf