Οργάνωση της αγροτικής δραστηριότητας για την αειφορική διαχείριση της περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και της περιφερειακής του ζώνης

Ermis

Τίτλος

Οργάνωση της αγροτικής δραστηριότητας για την αειφορική διαχείριση της περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και της περιφερειακής του ζώνης

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Κολεύρης, Α
Έτος έκδοσης: 2006
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1512
Περιγραφή: Περίληψη διατριβής σχετικά με την οργάνωση της αγροτικής δραστηριότητας μέσα από την εκπόνηση ενός πλαισίου αρχών, ενεργειών και μέσων, για την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Αειφορία
Λέξη-κλειδί: Βιωσιμότητα
Λέξη-κλειδί: Αγροτική δραστηριότητα
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Τίτλος: Οργάνωση της αγροτικής δραστηριότητας για την αειφορική διαχείριση της περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και της περιφερειακής του ζώνης
Τύπος περιεχομένου: Working Paper


Περίληψη διατριβής σχετικά με την οργάνωση της αγροτικής δραστηριότητας μέσα από την εκπόνηση ενός πλαισίου αρχών, ενεργειών και μέσων, για την προώθηση της αειφορικής διαχείρισης στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.4_36_Kolevris_georgia_diaxirisi_NMPZ_2006.pdf