Ορνιθοπανίδα Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)

Ermis

Title

Ορνιθοπανίδα Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1468
Περιγραφή: Οδηγός και πληροφορίες σχετικά με την ορνιθοπανίδα της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ορνιθοπανίδα
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Ορνιθοπανίδα Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)
Τύπος περιεχομένου: Learning Object

Οδηγός και πληροφορίες σχετικά με την ορνιθοπανίδα της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου.


Download file: ORNITHOPANIDAS_NMPZ_2014_GREEK.pdf