Ορνιθοπανίδα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου

Ermis

Title

Ορνιθοπανίδα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Προμπονάς, Νίκος
Συγγραφείς: Τζάλη, Μαργαρίτα
Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1155
Περιγραφή: Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε η επίδραση της φωτιάς στην αφθονία και την ποικιλότητα ορνιθοπανίδας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Τίτλος: Ορνιθοπανίδα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: OtherDownload file: ReportBirds.pdf