Ορνιθοπανίδα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Ορνιθοπανίδα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Καρρής, Γεώργιος
Συγγραφείς: Παφίλης, Παναγιώτης
Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1479
Περιγραφή: Πληροφορίες σχετικά με την ορνιθοπανίδα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αμφιβίων» για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Ορνιθοπανίδα
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Ορνιθοπανίδα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper
Κατεβάστε το αρχείο: Sin 7.5_ORNITHOPANIDA NMPZ_G.KARRHS_P. PAFILHS_2015.pdf