Οrchis pauciflora 3

Ermis

Title

Οrchis pauciflora 3

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2021
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1993
Περιγραφή: Ορχιδέα η ολιγανθής: Αυτοφυής άγρια ορχιδέα που ανθίζει την άνοιξη. Προστατευόμενο είδος χλωρίδας από τη συνθήκη CITES - Κανονισμός (ΕΚ) 338/1997 . Συναντάται σε τυπικούς μεσογειακούς οικότοπους. Στην Ελλάδα οι αυτοφυείς (άγριες) ορχιδέες αριθμούν περίπου 200 είδη. Οι κυριότερες απειλές για την προστασία τους είναι οι αλλαγές χρήσης γης, οι εισροές, η υποβάθμιση των οικοτόπων. Τυπικά ενδιαιτήματα: Θαμνώνες, Βραχώδη εδάφη, Ξέφωτα Δασών, Φρύγανα, Λιβάδια
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Ορχιδέες
Τίτλος: Οrchis pauciflora 3
Τύπος περιεχομένου: Image
Γεωγραφικό πλάτος: 37.8103
Γεωγραφικό μήκος: 20.7254

Ορχιδέα η ολιγανθής: Αυτοφυής άγρια ορχιδέα που ανθίζει την άνοιξη. Προστατευόμενο είδος χλωρίδας από τη συνθήκη CITES - Κανονισμός (ΕΚ) 338/1997 . Συναντάται σε τυπικούς μεσογειακούς οικότοπους. Στην Ελλάδα οι αυτοφυείς (άγριες) ορχιδέες αριθμούν περίπου 200 είδη. Οι κυριότερες απειλές για την προστασία τους είναι οι αλλαγές χρήσης γης, οι εισροές, η υποβάθμιση των οικοτόπων. Τυπικά ενδιαιτήματα: Θαμνώνες, Βραχώδη εδάφη, Ξέφωτα Δασών, Φρύγανα, Λιβάδια


Download file: orchis pauciflora3.jpg