Πανεπιστημιακές εργασίες (Πρακτικές ασκήσεις – Διπλωματικές – Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά) στη βιβλιοθήκη του Ε.Θ.Π.Ζ ή σε ηλεκτρονική μορφή ή & online ανάγνωση με αναφορά στο Ε.Θ.Π.Ζ

Ermis

Title

Πανεπιστημιακές εργασίες (Πρακτικές ασκήσεις – Διπλωματικές - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά) στη βιβλιοθήκη του Ε.Θ.Π.Ζ ή σε ηλεκτρονική μορφή ή & online ανάγνωση με αναφορά στο Ε.Θ.Π.Ζ

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1509
Περιγραφή: Κατάλογος με τις πανεπιστημιακές εργασίες (Πρακτικές ασκήσεις - Διπλωματικές - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά) που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Ε.Θ.Π.Ζ ή είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή με αναφορά στο Ε.Θ.Π.Ζ.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Λίστα εργασιών
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Τίτλος: Πανεπιστημιακές εργασίες (Πρακτικές ασκήσεις – Διπλωματικές - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά) στη βιβλιοθήκη του Ε.Θ.Π.Ζ ή σε ηλεκτρονική μορφή ή & online ανάγνωση με αναφορά στο Ε.Θ.Π.Ζ
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Κατάλογος με τις πανεπιστημιακές εργασίες (Πρακτικές ασκήσεις - Διπλωματικές - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά) που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του Ε.Θ.Π.Ζ ή είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή με αναφορά στο Ε.Θ.Π.Ζ.


Download file: Sin. 5.25_PANEP. ERGASIES_BIBLIO_ILEKTR. MORFI_ON LINE_NOEM. 2021.xls