Παράκτια και υποθαλάσσια γεωμορφολοηική και ιζηματολογική μελέτη του όρμου Κατελειού της Νήσου Κεφαλληνίας

Ermis

Title

Παράκτια και υποθαλάσσια γεωμορφολοηική και ιζηματολογική μελέτη του όρμου Κατελειού της Νήσου Κεφαλληνίας

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2010
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1079
Περιγραφή: Πληροφορίες για τη παράκτια και υποθαλάσσια ιζηματολογία και μορφομετρία των παραλιών "Κατελειός" και "Καμίνια", των Τσούτσια Α., Καρδιτσά Α., Αλεξανδράκης Γ., Πούλος Σ. Ε., Πετράκης Σ., Αναστασάτου Μ.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ιζήματα
Λέξη-κλειδί: Κυματικό καθεστώς
Λέξη-κλειδί: Ανύψωση θαλάσσιας στάθμης
Λέξη-κλειδί: Brunn's rule
Τίτλος: Παράκτια και υποθαλάσσια γεωμορφολοηική και ιζηματολογική μελέτη του όρμου Κατελειού της Νήσου Κεφαλληνίας
Τύπος περιεχομένου: Article

Πληροφορίες για τη παράκτια και υποθαλάσσια ιζηματολογία και μορφομετρία των παραλιών "Κατελειός" και "Καμίνια", των Τσούτσια Α., Καρδιτσά Α., Αλεξανδράκης Γ., Πούλος Σ. Ε., Πετράκης Σ., Αναστασάτου Μ.


Download file: b04.pdf