Παράκτιοι – Χερσαίοι Οικότοποι και Χλωρίδα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)

Ermis

Title

Παράκτιοι - Χερσαίοι Οικότοποι και Χλωρίδα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1471
Περιγραφή: Παρουσίαση του φυτικού πλούτου του παράκτιου και χερσαίου τμήματος του Ε.Θ.Π.Ζ., ανα βιότοπο.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Οικότοποι
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Παράκτια οικοσυστήματα
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Παράκτιοι - Χερσαίοι Οικότοποι και Χλωρίδα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)
Τύπος περιεχομένου: Learning Object


Παρουσίαση του φυτικού πλούτου του παράκτιου και χερσαίου τμήματος του Ε.Θ.Π.Ζ., ανα βιότοπο.


Download file: PARAKTIOI - XERSAIOI OIKOTOPOI & XLWRIDA_NMPZ_2014_GREEK.pdf