Παρακολούθηση παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος

Ermis

Τίτλος

Παρακολούθηση παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1506
Περιγραφή: Για την παρούσα μελέτη σχετικά με την παρακολούθηση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης διαφορετικών τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Παράκτια οικοσυστήματα
Λέξη-κλειδί: Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
Λέξη-κλειδί: Θαλάσσια οικοσυστήματα
Τίτλος: Παρακολούθηση παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος
Τύπος περιεχομένου: Technical Report

Για την παρούσα μελέτη σχετικά με την παρακολούθηση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης διαφορετικών τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 7.9_parakalouthisi paraktiwn & thalassiwn oikotopown_2015.pdf