Παρακολούθηση της ωοτοκίας της Caretta caretta στον κόλπο του Λαγανά – Τεχνική Έκθεση Προγράμματος

Ermis

Τίτλος

Παρακολούθηση της ωοτοκίας της Caretta caretta στον κόλπο του Λαγανά - Τεχνική Έκθεση Προγράμματος

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Μάζαρης, Α
Συγγραφείς: Κωνσταντινίδου, Υ
Συγγραφείς: Ψαραλέξη, Μ
Συγγραφείς: Βαλαής, Γ
Συγγραφείς: Χασιώτης, Θ
Συγγραφείς: Μανούτσογλου, Ε
Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1505
Περιγραφή: Τεχνική έκθεση του προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης "Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Ε.Θ.Π.Ζ." για την παρακολούθηση της ωοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Λέξη-κλειδί: Caretta caretta
Τίτλος: Παρακολούθηση της ωοτοκίας της Caretta caretta στον κόλπο του Λαγανά - Τεχνική Έκθεση Προγράμματος
Τύπος περιεχομένου: Technical Report

Τεχνική έκθεση του προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης "Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Ε.Θ.Π.Ζ." για την παρακολούθηση της ωοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 7.8_Parakolouthisi wotokias_Kolpos Lagana_Teliki Texniki Ekthesi_2015.pdf