Παρακολούθηση χερσαίων οικοτόπων, φυτοκοινωνιών, ειδών χλωρίδας και γεωπεριβάλλοντος: αξιολόγηση βαθμού διατήρησης κάθε είδους χλωρίδας και τύπου οικοτόπου

Ermis

Title

Παρακολούθηση χερσαίων οικοτόπων, φυτοκοινωνιών, ειδών χλωρίδας και γεωπεριβάλλοντος: αξιολόγηση βαθμού διατήρησης κάθε είδους χλωρίδας και τύπου οικοτόπου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1504
Περιγραφή: Μελέτη για την αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων στο πλαίσιο της Παρακολούθησης Χερσαίων Οικοτόπων, Φυτοκοινωνιών, Ειδών χλωρίδας και Γεωπεριβάλλοντος.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Natura 2000
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Αξιολόγηση χλωρίδας
Τίτλος: Παρακολούθηση χερσαίων οικοτόπων, φυτοκοινωνιών, ειδών χλωρίδας και γεωπεριβάλλοντος: αξιολόγηση βαθμού διατήρησης κάθε είδους χλωρίδας και τύπου οικοτόπου
Τύπος περιεχομένου: Technical Report

Μελέτη για την αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων στο πλαίσιο της Παρακολούθησης Χερσαίων Οικοτόπων, Φυτοκοινωνιών, Ειδών χλωρίδας και Γεωπεριβάλλοντος.


Download file: Sin 7.7_Aksiologisi diatirisis xlwridas & oikotopwn_2015.pdf