Παρατηρήσεις ξένων ορνιθοπαρατηρητών με μεσοχειμωνιάτικες

Ermis

Τίτλος

Παρατηρήσεις ξένων ορνιθοπαρατηρητών με μεσοχειμωνιάτικες

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/991
Περιγραφή: Αναλυτική λίστα με τα ευρήματα ξένων παρατηρητών της ορνιθοπανίδας για τη περιοχή της Κεφαλονιάς
Λέξη-κλειδί: Ορνιθοπανίδα
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Μεσοχειμωνιάτικες
Τίτλος: Παρατηρήσεις ξένων ορνιθοπαρατηρητών με μεσοχειμωνιάτικες
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Αναλυτική λίστα με τα ευρήματα ξένων παρατηρητών της ορνιθοπανίδας για τη περιοχή της Κεφαλονιάς


Κατεβάστε το αρχείο: !ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ_TABLE_BACKUP 2.xlsx