Περιβαλλοντική – βιολογική μελέτη των σπηλαίων Ζερβάτη και Αγκαλάκι

Ermis

Title

Περιβαλλοντική - βιολογική μελέτη των σπηλαίων Ζερβάτη και Αγκαλάκι

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2002
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1132
Περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά τα σπήλαια Ζερβάτη και Αγκαλάκι στην περιοχή της Σάμης στην Κεφαλονιά με σκοπό την διερεύνηση των σπηλαίων για την προκαταρκτική αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα της πανίδας τους
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Σπηλαιολογικό πάρκο Σάμης
Τίτλος: Περιβαλλοντική - βιολογική μελέτη των σπηλαίων Ζερβάτη και Αγκαλάκι
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Η παρούσα μελέτη αφορά τα σπήλαια Ζερβάτη και Αγκαλάκι στην περιοχή της Σάμης στην Κεφαλονιά με σκοπό την διερεύνηση των σπηλαίων για την προκαταρκτική αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα της πανίδας τους


Download file: ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟ_ΠΑΡΚΟ_ΣΑΜΗΣ.pdf