Περιβαλλοντική και κοινωνική προσέγγιση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο Ε.Θ.Π.Ζ.

Ermis

Τίτλος

Περιβαλλοντική και κοινωνική προσέγγιση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο Ε.Θ.Π.Ζ.

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Ευαγγελάτου, Κ
Έτος έκδοσης: 2008
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1513
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία με σκοπό τη συμβολή στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης μέσω μιας νέας περιβαλλοντικής αλλά και κοινωνικής προσέγγισης (συστημική προσέγγιση), η οποία ορίζεται και ενσωματώνεται στο πρόγραμμα SPICOSA (Science and Policy Integration for Coastal Systems Assessment) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική διαχείριση
Λέξη-κλειδί: Προστατευόμενες περιοχές
Τίτλος: Περιβαλλοντική και κοινωνική προσέγγιση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στο Ε.Θ.Π.Ζ.
Τύπος περιεχομένου: Thesis


Διπλωματική εργασία με σκοπό τη συμβολή στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης μέσω μιας νέας περιβαλλοντικής αλλά και κοινωνικής προσέγγισης (συστημική προσέγγιση), η οποία ορίζεται και ενσωματώνεται στο πρόγραμμα SPICOSA (Science and Policy Integration for Coastal Systems Assessment) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.12_50_evaggelatou_krystallia_2008.pdf