Προοπτικές προώθησης επιχειρηµατικότητας και συνεργασίας στα πλαίσια του εθνικού θαλασσιού πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Προοπτικές προώθησης επιχειρηµατικότητας και συνεργασίας στα πλαίσια του εθνικού θαλασσιού πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Παπαδάτου, Μ
Έτος έκδοσης: 2007
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1539
Περιγραφή: Εργασία όπου προσεγγίζονται οι προοπτικές συνεργασίας των ντόπιων επιχειρηµατιών της Ζακύνθου, µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων µια τέτοια συνεργασία θα ήταν εφικτή. Αναδυκνύεται ο βαθµός εµπιστοσύνης των επιχειρηµατιών στο πρόσωπο του Φορέα. Αναλύονται οι τοπικές συγκρούσεις της Ζακύνθου, γίνονται κατανοητές οι αντιλήψεις των επιχειρηµατιών όσων αφορά το νησί, ως προς το τουριστικό προϊόν που προβάλει και τελικά ως προς τον τουρισµό που προσελκύει, εξετάζεται η τάση και ο βαθµός των επιχειρήσεων για συνεργασίες και καινοτοµίες γενικά, παρατίθενται οι δράσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης και οι απόψεις των επιχειρηµατιών για τις δράσεις αυτές.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Επιχειρηματικότητα
Τίτλος: Προοπτικές προώθησης επιχειρηµατικότητας και συνεργασίας στα πλαίσια του εθνικού θαλασσιού πάρκου Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Εργασία όπου προσεγγίζονται οι προοπτικές συνεργασίας των ντόπιων επιχειρηµατιών της Ζακύνθου, µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων µια τέτοια συνεργασία θα ήταν εφικτή. Αναδυκνύεται ο βαθµός εµπιστοσύνης των επιχειρηµατιών στο πρόσωπο του Φορέα. Αναλύονται οι τοπικές συγκρούσεις της Ζακύνθου, γίνονται κατανοητές οι αντιλήψεις των επιχειρηµατιών όσων αφορά το νησί, ως προς το τουριστικό προϊόν που προβάλει και τελικά ως προς τον τουρισµό που προσελκύει, εξετάζεται η τάση και ο βαθµός των επιχειρήσεων για συνεργασίες και καινοτοµίες γενικά, παρατίθενται οι δράσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης και οι απόψεις των επιχειρηµατιών για τις δράσεις αυτές.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.9_45_papadatou_ergasia.pdf_2007.pdf