Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Παξούς – Αντίπαξους

Ermis

Τίτλος

Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Παξούς - Αντίπαξους

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2010
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1206
Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων με τίτλο "Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Παξούς - Αντίπαξους".
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Παξοί
Λέξη-κλειδί: Αειφόρος Ανάπτυξη
Λέξη-κλειδί: Αντίπαξοι
Λέξη-κλειδί: Εκπαίδευση
Τίτλος: Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Παξούς - Αντίπαξους
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Πτυχιακή εργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων με τίτλο "Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Παξούς - Αντίπαξους".


Κατεβάστε το αρχείο: Πτυχιακή-_MAZH[1].pdf